023 5261903 info@declercq.nl

De Belastingdienst heeft op de site een formulier beschikbaar gesteld waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor toepassing van de zogenaamde 30%-regeling. Via deze regeling kunt u onder voorwaarden een buitenlandse werknemer 30% van het loon belastingvrij uitkeren.

Buitenlandse werknemers

OnderzoekerDe 30%-regeling heeft betrekking op werknemers bij u in dienst, die in het buitenland zijn geworven of naar Nederland zijn uitgezonden. Vanwege de extra kosten die hiermee samenhangen, mag een deel van het loon belastingvrij worden uitgekeerd. Dit deel is maximaal 30%.

Voorwaarden

De 30%-regeling kent wel een aantal voorwaarden. Een belangrijke is dat uw werknemer moet beschikken over een specifieke deskundigheid. Dit wordt meestal afgemeten aan de hoogte van het salaris.

Online formulier

U mag de regeling alleen toepassen met toestemming van de Belastingdienst. Daarom moet bij toepassing van de regeling eerst een formulier wordt ingevuld dat online beschikbaar is (zie www.belastingdienst.nl zoekterm ?30% regeling‘).

Na invulling en ondertekening door werkgever én werknemer, moet u als werkgever het formulier opsturen naar de Belastingdienst, Kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen. Na ontvangst krijgt men binnen 10 weken bericht.

Let op! Het formulier moet binnen vier maanden na de eerste werkdag bij de Belastingdienst binnen zijn. Zo niet, dan mag u de regeling pas toepassen vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin u het verzoek doet.

Optioneel

De 30%-regeling is optioneel. Als u er gebruik van maakt, hoeft uw werknemer niet te bewijzen dat hij extra kosten maakt. Dat moet wel als u de regeling niet gebruikt en de werkelijke kosten vergoedt, zoals die van dubbele huisvesting en medische keuringen. Zonder bewijs zijn kostenvergoedingen op basis van de werkelijke kosten normaal belast voor de werknemer.

Heeft u vragen over de 30%-regeling, neem dan contact met ons op.