023 5261903 info@declercq.nl

Jaarcijfers

De jaarlijkse vastlegging van uw jaarrekening en deponeringsstukken worden door onze professionals met zorg en welgemeende aandacht voor u als ondernemers samengesteld. Bovendien denken wij proactief met u mee om uw business te optimaliseren.

Wij beschouwen het samenstellen van een jaarrekening niet als eind, maar als het begin van onze adviesfunctie.

Wij kunnen jaarlijks voor u een jaarrekening opstellen. Wij stellen de jaarrekening op in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Er zijn verschillende varianten mogelijk bij het opstellen van jaarcijfers en kan variëren van een verkorte financiële rapportage van de onderneming tot een uitgebreid commercieel jaarverslag met toelichtingen op de balans en resultatenrekening. Enerzijds kan de keuze te maken hebben met de behoefte van de ondernemer en anderzijds kan het een afweging van de kosten zijn.

Heeft u vragen over onze diensten?

Neem direct contact met ons op en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Onze diensten


  Advisering


  Jaarcijfers


  Fiscale aangiften


  Financiële planning


  Financiële administratie


  Salarisadministratie


  Maatwerk