023 5261903 info@declercq.nl

Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en overweegt u bezwaar te maken? Dan is het aan te raden eerst na te gaan óf het maken van bezwaar nuttig is.

Hogere WOZ-waarde

Omdat de WOZ-waarde als grondslag wordt gebruikt voor diverse belastingen kan een lagere WOZ-waarde lonen. Soms is een hogere WOZ-waarde echter prettiger. Bijvoorbeeld wanneer u de woning wilt verkopen of een gesprek wilt aangaan met de bank over eventuele hypotheekvoorwaarden.

Let op! De bezwaartermijn is zes weken.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde van woningen is de waarde in het economisch verkeer. Gemeenten bepalen de WOZ-waarde modelmatig aan de hand van de kenmerken van een woning en verkoopcijfers van met de woning vergelijkbare panden (vergelijkingsmethode). Gaat het om een uniek object zoals een rijks- of gemeentelijk monument? Dan gaat de heffingsambtenaar uit van een zo goed mogelijk vergelijkbaar pand waarop een correctie wordt aangebracht. Deze correctie moet uit het taxatierapport van de gemeente blijken.

Let op! De WOZ-waarde 2021 is de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dat is 1 januari 2020. Houd dat in het achterhoofd bij het maken van bezwaar: draag de waarde verlagende kenmerken en feiten van de woning op die datum aan. Denk aan achterstallig onderhoud, overlast en niet onbelangrijk: heeft de gemeente de juiste vergelijkingspanden gehanteerd?

Vereniging van Eigenaren (VvE)

WoningHeeft u een appartement met een VvE? Bij toepassing van de vergelijkingsmethode houden gemeenten veelal geen rekening met een eventueel aanwezige onderhoudsreserve. Deze verhoogt de verkoopprijs van een appartement. Uit jurisprudentie volgt dat het niet juist is om daar geen rekening mee te houden. Het maken van bezwaar kan dus leiden tot een lagere WOZ-waarde van uw appartement.  

Dijkwoning

Heeft u een dijkwoning? Dan is mogelijk een gedeelte van de woning dat als waterverdedigingswerk kwalificeert, uitgezonderd van de waardering. Omdat de uitzondering alleen ziet op grond kan het bijvoorbeeld gaan om een gedeelte van de tuin gelegen op de dijk. Of een dijk als waterverdedigingswerk is aangewezen, is bij het waterschap na te gaan. Inmiddels heeft de Hoge Raad in drie arresten duidelijkheid gemaakt welk gedeelte van de grond bij een dijkwoning is uitgezonderd.

Let op! Ook voor digitaal verzonden beschikkingen geldt een bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de beschikking. Heeft u aangegeven dat u uw berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen, houd dan de berichtenbox van Mijn Overheid in de gaten.